SEKCIA
O NÁS
ŠTÚDIUM
Blahoželanie k oceneniu FranceÉducation - PhDr. Mária Sochorová
Srdečné blahoželanie našej bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcii k oceneniu FranceÉducation (LabelFrancÉducation)

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J. E. p. Didier Lopinot, odovzdal 22.3.2016 v Bratislave riaditeľom štyroch gymnázií s francúzsko-slovenskou sekciou francúzske ocenenie - Značku kvality FranceÉducation (LabelFrancÉducation). Ocenenie prevzali riaditeľka Gymnázia Metodova v Bratislave Zuzana Vaterková, riaditeľka Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici Mária Sochorová, riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach Ivana Antoniová a riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč.

"Bývalý francúzsky minister zahraničných vecí Laurent Fabius rozhodol o udelení Značky kvality niekoľkým bilingválnym sekciám vo svete a medzi nimi aj na Slovensku. Značka FrancÉducation je odmenou za prácu, ktorú vykonávali štvrťstoročie kompetentní, nadšení a angažovaní ľudia a pri príležitosti tohto výročia im chcem všetkým poďakovať a zablahoželať za vynikajúcu vykonanú prácu," povedal francúzsky veľvyslanec D. Lopinot pred odovzdávaním ocenenia.

Viac na:
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/francuzske-bilingvalne-gymnazia/26182-clanok.html
http://bystrica.dnes24.sk/ocenenie-pre-zname-bystricke-gymnazium-jeho-sekcia-ziskala-znacku-kvality-233243

Pred 25 rokmi aj Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici otvorilo svoje dvere pre prvých 32 žiakov bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcie. Začiatky nikdy nie sú ľahké a uvedomovalo si to aj vtedajšie vedenie školy na čele s Ing. Mariánom Paulusom, avšak vďaka iniciatíve Alliance Française, nadšeniu a obetavosti kolegýň, ktoré sa rozhodli zasvätiť svoju ďalšiu pedagogickú dráhu  bilingválnej sekcii, vďaka podpore francúzskej strany, nášho zriaďovateľa a zanieteniu žiakov sa naša oslávenkyňa rýchlo dostávala do povedomia širokej verejnosti. Dnes je neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Veď práve vďaka iniciatíve bilingválnej sekcie získala naša škola nové partnerstvá či už vo Francúzsku, Belgicku, Česku, či tiež jubilujúce gymnáziá zo Slovenska. Za uplynulé štvrťstoročie ukončilo štúdium v našej bilingválnej sekcii 522 absolventov, ktorí sa uplatnili nielen u nás na Slovensku, ale aj v rámci celej Európskej únie. Za ich úspechmi sa skrýva každodenná zodpovedná práca pedagógov bilingválnej sekcie, medzi ktorými majú nenahraditeľné postavenie aj naši francúzski lektori.

Som presvedčená, že nadšenie a zodpovedný prístup sa bude aj naďalej spájať s úspechmi bilingválnej sekcie. Dnes chcem nielen zablahoželať, ale aj poďakovať všetkým tým, ktorí stáli po jej boku a v rámci celého Slovenska našim jubilujúcim partnerským školám želám ďalších úspešných 25 rokov.
Mária Sochorová

Deň otvorených dverí v BS - Mgr. Monika Ďurčová
Riaditeľstvo Gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici si vás dovoľuje pozvať dňa 27. októbra 2015 o 9:30 na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach so zameraním na bilingválne štúdium.

Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy o 9:00.
Svoj záujem oznámte na e-mailovú adresu mozolova.m@gmail.com alebo potvrďte telefonicky na tel. čísle 048/413 52 37.

Celoslovenské kolo súťaže Spievam po francúzsky - Eduarda Šuchaňová IV.L
Náš Taják sa opäť môže popýšiť svojím talentom. Dňa 24.04.2015 si so sebou doniesli naši šikovní hudobníci krásne druhé miesto z celoslovenského kola súťaže Spievam po francúzsky. Celé poobedie sa nieslo v duchu francúzskej piesne a nás vo Zvolene reprezentovali speváci Karolína Šťastná (III.L) a Matej Bartko (IV.B) v sprievode Petra Kottmana (III.L) , Patrika Gádošiho (V.L), Terky Gáberovej (II.L) a nášho bývalého študenta Alexandra Botoša. Srdečne gratulujeme!

Dvojitá hra - Eduarda Šuchaňová IV.L
V piatok 27. marca 2015 sme mali možnosť zúčastniť sa premiéry novej autorskej divadelnej hry s názvom „Dvojitá hra / Double jeu“ v divadle SOS. Akciu podporila Alliance Française v rámci marca – mesiaca frankofónie. Ako už z názvu hry vyplýva, táto divadelná hra je bilingválna. Žiaci – herci z biligválnej sekcie nášho gymnázia pod vedením francúzskej lektorky Noémie Labrousse nám predviedli hru vo francúzskom jazyku. Avšak pre tých, ktorí po francúzsky nehovoria, boli pripravené titulky v slovenskom jazyku. Hlavnou témou hry bol nočný (pre nás zväčša tajomný) príbeh hračiek. Ťažko tomu veriť, ale aj v živote hračiek je možné nájsť neduhy dnešného sveta. Avšak faloš, klamstvo, či pretvárka boli opäť porazené dobrom a spravodlivosťou.
Celý večer môžem zhodnotiť len kladne. Divadelné predstavenie prebehlo v príjemnej atmosfére, sála bola na prasknutie a diváci odchádzali s úsmevom na tvári. Toto predstavenie sa rozhodne tešilo veľkému úspechu. Všetci boli nadmieru spokojní.

Spievam po francúzsky 2015 - Eduarda Šuchaňová, IV.L
Vendredi 20 mars 2015 ou l’aventure de la ½ finale du concours « Spievam po francúzsky 2015 »

Curieux et prêts à tout, nous avons pris le train le matin pour aller à Žilina avec tous les autres musiciens qui venaient de Banská Bystrica (lycée bilingue, lycée catholique, etc.) mais aussi de Zvolen pour montrer nos talents aux autres chanteurs francophiles de la région. Déjà, dans le train, on a retrouvé ceux qui venaient de Zvolen et on n’a pas hésité pas à s‘amuser de notre façon préférée. On a joué, chanté et rendu la journée plus belle aux autres voyageurs du train, du moins j’espère ! Même ma journée est devenue plus marrante grâce à nos chansons. Du coup je peux dire qu’on a bien profité de tout le voyage. Žilina est une belle ville. La salle où tout se passait semblait tout d‘abord un peu petite mais après c‘était vraiment chouette. On était plus de 33 chanteurs avec plein de musiciens. L‘ambiance dans la salle était très agréable car on partageait tous les mêmes passions – le chant, la musique et le français. Tout a commencé avec la catégorie des moins de 13 ans. Je trouve qu‘en Slovaquie on a un gros potentiel ! Les petites chanteuses étaient vraiment mignonnes et même si elles étaient petites, elles n’étaient pas perdues sur la scène (victoire de Valentína Vlková de Prievidza). La 2ème catégorie était la plus fournie (victoire de Viktória Granecová, elle aussi de Prievidza) et la 3ème catégorie – les chanteurs de plus de 18 ans – était logiquement la catégorie la plus forte, avec beaucoup d’anciens vainqueurs (cette fois-ci c’est Miriam Pufflerová qui a gagné, elle est de Banská mais étudie à l’Université de Prešov). Choisir les chanteurs pour les 3 premières places dans chaque catégorie n‘était pas du tout facile pour le jury. Je n’aurais pas aimé devoir décider. Mais, finalement, tout le monde avait l’air content de cette journée inoubliable.

Photos (Eduarda Šuchaňová & Thomas Laurent)


Piatok 20. marca 2015 alebo Dobrodružstvo semifinálového kola súťaže „Spievam po francúzsky 2015“

Zvedaví a pripravení na všetko sme ráno nasadli do vlaku smerom do Žiliny so všetkými ostatými hudobníkmi pochádzajúcimi tiež Zvolena a z Banskej Bystrice (z bilingválneho či katolíckeho gymnázia, atď.). Zámerom našej výpravy bolo ukázať naše talenty všetkým ostatným spevákom milujúcim francúzštinu z nášho kraja. Už vo vlaku sme neváhali a zabávali sme sa naším obľúbeným spôsobom. Spoločne sme hrali, spievali a skrášlili tým deň aj ostatým cestujúcim. Teda aspoň v to dúfam! Ale v každom prípade sa môj deň stal určite vtipnejším vďaka našim piesňam. A tak môžem povedať, že sme si celú cestu poriadne užili. Žilina je krásne mesto. Miestnosť, kde sa všetko odohrávalo, mi pripadala zo začiatku trochu malá, ale bola veľmi útulná. Bolo nás viac ako 33 spevákov sprevádzaných viacerými hudobníkmi. Atmosféra bola veľmi príjemná pretože sme všetci zdieľali rovnaké vášne – spev, hudbu a samozrejme francúzštinu. Súťaž začala najmladšou kategóriou, kde sa predviedli súťažiaci mladší ako 13 rokov. Môžem skonštatovať, že na Slovensku máme veľký potenciál! Malé speváčky boli veľmi milé a aj napriek ich veku a výške, na pódiu sa vôbec nestrácali (výherkyňou sa stala Valentína Vlková z Prievidze). Druhá kategória bola najpočetnejšia (výherkyňou sa stala Viktória Granecová tiež z Prievidze). Posledná, tretia kategória – speváci starší ako 18 rokov – bola logicky najsilnejšia, keďže v nej súťažili aj výhercovia z minulých rokov (tentokrát vyhrala Miriam Pufflerová, ktorá pochádza z Banskej Bystrice, ale momentálne študuje v Prešove). Vybrať 3 výhercov v každej kategórii nebolo vôbec pre porotu jednoduché. Priznám sa, že by som sa nevedela rozhodnúť. Ale, nakoniec, všetci vyzerali byť spokojní s týmto nezabudnuteľným dňom.

Fotky (Eduarda Šuchaňová & Thomas Laurent)