Šarivary

Gallery

This gallery contains 7 photos.

Dňa 16.03.2018 k nám prišla skupina Šarivary z Čiech (v medzinárodnom zložení : Francúzska, Američan a Slovák), ktorá je práve na slovenskom turné. Stretli sme sa v učebni estetiky, kde ich tretiaci vyspovedali a zaspievali nám zopár pesničiek z ich nového albumu. Bolo to veľmi príjemné … Continue reading

Výmeny 2018

Gallery

This gallery contains 7 photos.

V dňoch 8.2. – 16.2. prišli k žiakom I.L a II.L na výmenu ich korešpondenti z Francúzska. Víkend strávili individuálne v rodinách a cez týždeň sme sa všetci spoločne stretávali a podieľali na rôznych aktivitách v škole alebo aj mimo nej, v okolí Banskej Bystrice. Žiaci I.L hostili … Continue reading

Buche de Noël

V pondelok 18. decembra sa v bilingválnej sekcii konal druhý ročník podujatia “francúzske Vianoce”. Každá trieda napiekla tradičný francúzsky vianočný koláč “Buche de Noel”, ktorý nesme chýbať na žiadnom vianočnom stole vo Francúzsku.

Spolu sme si zaspievali pesničky ako “Vive le vent”, našu slovenskú “Každý deň budú raz Vianoce” so sólovým spevom Katky Félixovej z I.L, Katky Mojžišovej z II.L a Terky Blihárovej z III.L a nakoniec “Douce nuit” so sprievodom huslí v nádhernom podaní Natálie Haluškovej z I.L, Matúša Zoldyho z II.L, Ľuba Vaňa z III.L, Adama Paľucha, Ľudmily Horehájovej a Márii Ďuricovej zo IV.L.

Na záver sme vyzvali pani riaditeľku Máriu Sochorovú a riaditeľa Alliance Francaise v Banskej Bystrici Thomasa Laurenta, aby odmerali všetky “Buches” a s radosťou môžeme skonštatovať, že sme prekonali minuloročný rekord!

 

Le 18 décembre a eu lieu l´événement intitulé “Noel francais” ou chaque classe de la section bilingue a fait le fameux gateau “Buche de Noel”.

Ensuite, nous avons tous ensemble chanté les chants de Noel comme “Vive le vent”, une chanson slovaque “Každý deň budú vraj Vianoce” ou on a pu voir en solo 3 chanteuses de la section : Katka Félixová – premiere année, Katka Mojžišová – deuxieme année et Terka Blihárová – troisieme année, et a la fin, nous avons chanté “Douce nuit” accompagné de magnifiques violons de Natália Halušková – 1ere année, Matúš Zoldy – 2e année, Ľubo Vaňo – 3e année, Adam Paľuch, Ľudmila Horehájová et Mária Ďuricová – 4e année.

Et enfin, nous avons invité la proviseure du lycée, Mme Mária Sochorová et le directeur de l´Alliance francaise de Banská Bystrica M. Thomas Laurent a mesurer la longueur des Buches et nous avons pu constater que nous avions battu le record de l´année précédente !

Piate predvianočné stretnutie

Ilustracny obrazok

Milí absolventi!

Pozývame Vás na piate predvianočné stretnutie bývalých študentov a učiteľov BS vo štvrtok 21. decembra 2017 od 1400 do 1700 v budove Gymnázia J. G. Tajovského.
Príďte stráviť príjemné chvíle s bývalými profesormi a spolužiakmi, pospomínať na staré časy a porozprávať o sebe.
Dúfame, že sa zídeme ešte v hojnejšom počte ako minulý rok.
Prosíme, nahláste sa vopred Vašim triednym, aby sme vedeli, na aký počet osôb sa máme pripraviť.

Tešíme sa na Vás!