SEKCIA
O NÁS
ŠTÚDIUM
Návšteva veľvyslanca Francúzska v bilingválnej sekcii - Mgr. Monika Ďurčová
Dňa 9.11. navštívil našu školu JE, p. Christophe Leonzi, veľvyslanec Francúzska na Slovensku. Stretol sa so žiakmi a pedagógmi bilingválnej sekcie a diskutoval s nimi o postavení a úlohe Slovenska v Európskej únii. Otázky žiakov boli zaujímavé a pán veľvyslanec sa pri odpovediach riadne zapotil. Na záver stretnutia ocenil kvalitu práce bilingválnej sekcie. Bola to jeho prvá návšteva Banskej Bystrice. Sľúbil, že do našej školy sa počas svojho pôsobenia na Slovensku ešte určite vráti.
Fotky môžete nájsť na stránke facebooku :https://www.facebook.com/MilujemBSBB/photos/

Blahoželanie k oceneniu FranceÉducation - PhDr. Mária Sochorová
Srdečné blahoželanie našej bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcii k oceneniu FranceÉducation (LabelFrancÉducation)

Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku, J. E. p. Didier Lopinot, odovzdal 22.3.2016 v Bratislave riaditeľom štyroch gymnázií s francúzsko-slovenskou sekciou francúzske ocenenie - Značku kvality FranceÉducation (LabelFrancÉducation). Ocenenie prevzali riaditeľka Gymnázia Metodova v Bratislave Zuzana Vaterková, riaditeľka Gymnázia J. G. Tajovského v Banskej Bystrici Mária Sochorová, riaditeľka Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach Ivana Antoniová a riaditeľ Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavol Kováč.

"Bývalý francúzsky minister zahraničných vecí Laurent Fabius rozhodol o udelení Značky kvality niekoľkým bilingválnym sekciám vo svete a medzi nimi aj na Slovensku. Značka FrancÉducation je odmenou za prácu, ktorú vykonávali štvrťstoročie kompetentní, nadšení a angažovaní ľudia a pri príležitosti tohto výročia im chcem všetkým poďakovať a zablahoželať za vynikajúcu vykonanú prácu," povedal francúzsky veľvyslanec D. Lopinot pred odovzdávaním ocenenia.

Viac na:
http://skolskyservis.teraz.sk/skolstvo/francuzske-bilingvalne-gymnazia/26182-clanok.html
http://bystrica.dnes24.sk/ocenenie-pre-zname-bystricke-gymnazium-jeho-sekcia-ziskala-znacku-kvality-233243

Pred 25 rokmi aj Gymnázium Jozefa Gregora Tajovského v Banskej Bystrici otvorilo svoje dvere pre prvých 32 žiakov bilingválnej francúzsko-slovenskej sekcie. Začiatky nikdy nie sú ľahké a uvedomovalo si to aj vtedajšie vedenie školy na čele s Ing. Mariánom Paulusom, avšak vďaka iniciatíve Alliance Française, nadšeniu a obetavosti kolegýň, ktoré sa rozhodli zasvätiť svoju ďalšiu pedagogickú dráhu  bilingválnej sekcii, vďaka podpore francúzskej strany, nášho zriaďovateľa a zanieteniu žiakov sa naša oslávenkyňa rýchlo dostávala do povedomia širokej verejnosti. Dnes je neoddeliteľnou súčasťou našej školy. Veď práve vďaka iniciatíve bilingválnej sekcie získala naša škola nové partnerstvá či už vo Francúzsku, Belgicku, Česku, či tiež jubilujúce gymnáziá zo Slovenska. Za uplynulé štvrťstoročie ukončilo štúdium v našej bilingválnej sekcii 522 absolventov, ktorí sa uplatnili nielen u nás na Slovensku, ale aj v rámci celej Európskej únie. Za ich úspechmi sa skrýva každodenná zodpovedná práca pedagógov bilingválnej sekcie, medzi ktorými majú nenahraditeľné postavenie aj naši francúzski lektori.

Som presvedčená, že nadšenie a zodpovedný prístup sa bude aj naďalej spájať s úspechmi bilingválnej sekcie. Dnes chcem nielen zablahoželať, ale aj poďakovať všetkým tým, ktorí stáli po jej boku a v rámci celého Slovenska našim jubilujúcim partnerským školám želám ďalších úspešných 25 rokov.
Mária Sochorová

Deň otvorených dverí v BS - Mgr. Monika Ďurčová
Riaditeľstvo Gymnázia J.G. Tajovského v Banskej Bystrici si vás dovoľuje pozvať dňa 27. októbra 2015 o 9:30 na deň otvorených dverí pre žiakov základných škôl, ktorí majú záujem o štúdium v triedach so zameraním na bilingválne štúdium.

Vedenie školy poskytne záujemcom informácie o štúdiu aj v inom termíne.

Stretnutie zúčastnených bude vo vestibule školy o 9:00.
Svoj záujem oznámte na e-mailovú adresu mozolova.m@gmail.com alebo potvrďte telefonicky na tel. čísle 048/413 52 37.

Celoslovenské kolo súťaže Spievam po francúzsky - Eduarda Šuchaňová IV.L
Náš Taják sa opäť môže popýšiť svojím talentom. Dňa 24.04.2015 si so sebou doniesli naši šikovní hudobníci krásne druhé miesto z celoslovenského kola súťaže Spievam po francúzsky. Celé poobedie sa nieslo v duchu francúzskej piesne a nás vo Zvolene reprezentovali speváci Karolína Šťastná (III.L) a Matej Bartko (IV.B) v sprievode Petra Kottmana (III.L) , Patrika Gádošiho (V.L), Terky Gáberovej (II.L) a nášho bývalého študenta Alexandra Botoša. Srdečne gratulujeme!

Dvojitá hra - Eduarda Šuchaňová IV.L
V piatok 27. marca 2015 sme mali možnosť zúčastniť sa premiéry novej autorskej divadelnej hry s názvom „Dvojitá hra / Double jeu“ v divadle SOS. Akciu podporila Alliance Française v rámci marca – mesiaca frankofónie. Ako už z názvu hry vyplýva, táto divadelná hra je bilingválna. Žiaci – herci z biligválnej sekcie nášho gymnázia pod vedením francúzskej lektorky Noémie Labrousse nám predviedli hru vo francúzskom jazyku. Avšak pre tých, ktorí po francúzsky nehovoria, boli pripravené titulky v slovenskom jazyku. Hlavnou témou hry bol nočný (pre nás zväčša tajomný) príbeh hračiek. Ťažko tomu veriť, ale aj v živote hračiek je možné nájsť neduhy dnešného sveta. Avšak faloš, klamstvo, či pretvárka boli opäť porazené dobrom a spravodlivosťou.
Celý večer môžem zhodnotiť len kladne. Divadelné predstavenie prebehlo v príjemnej atmosfére, sála bola na prasknutie a diváci odchádzali s úsmevom na tvári. Toto predstavenie sa rozhodne tešilo veľkému úspechu. Všetci boli nadmieru spokojní.